no scripts
Technische Daten
Dimensionen
Datenblätter
model Frequenz (schlagen/min) 2 Bars/29 PSI Frequenz (schlagen/min) 4 Bars/58 PSI Frequenz (schlagen/min) 6 Bars/87 PSI Kraft (N) 2 Bars/29 PSI Kraft (N) 4 Bars/58 PSI Kraft (N) 6 Bars/87 PSI Kraft (LBS) 2 Bars/29 PSI Kraft (LBS) 4 Bars/58 PSI Kraft (LBS) 6 Bars/87 PSI Luftverbrauch (l/min) 2 Bars/29 PSI Luftverbrauch (l/min) 4 Bars/58 PSI Luftverbrauch (l/min) 6 Bars/87 PSI Luftverbrauch (CF) 2 Bars/29 PSI Luftverbrauch (CF) 4 Bars/58 PSI Luftverbrauch (CF) 6 Bars/87 PSI Laermpegel (dB)
FAL8 2050 2900 3400 12 30 42 2,7 6,76 9,46 8 18 30 0,29 0,64 1,07 50
FAL18 1420 1900 2250 60 140 205 13,51 31,53 46,17 20 40 60 0,71 1,43 2,14 50
FAL25 1130 1550 2020 120 265 530 27,03 59,68 119,37 40 110 155 1,43 3,93 5,54 50
FAL35 1240 1550 2010 205 340 655 46,17 76,58 147,52 75 220 350 2,68 7,86 12,5 50
PLan PLAN_FAL.jpg
model A mm A inch B mm B inch C mm C inch D mm D inch E mm E inch Gewicht Gehäuse kg Gewicht Gehäuse LBS Gewicht Kolben kg Gewicht Kolben LBS Gewicht Vibrator kg Gewicht Vibrator LBS
FAL8 91 0,79 25 0,99 M6 M6 M5 M5 M5 M5 0,222 0,1 0,08 0,036 0,113 0,051
FAL18 117 1,89 53 2,09 M10 M10 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 1,622 0,73 0,544 0,245 1 0,45
FAL25 139 2,36 69 2,72 M16 M16 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 3,133 1,41 1,244 0,56 1,733 0,78
FAL35 140 3,07 88 3,47 M16 M16 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 5,689 2,56 2,778 1,25 2,511 1,13
model pdf_dateien step_dateien igs_dateien jpg
FAL8 Download Download Download Download
FAL18 Download Download Download Download
FAL25 Download Download Download Download
FAL35 Download Download Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

info@acbmv-vibration.de

Kontakt